Danışıq klubu, bu şənbə saat 12.00-da

25.11.2015 Danışıq klubu, bu şənbə saat 12.00-da
Danışıq klubu, 28 Noyabr saat 12.00-da
Mövzu: "Maddi cəhətdən zəngin və mənəvi cəhətdən kasıb"
Təlimçi: Stuart Dobson
Ünvan: 28 May küç. 71-77, Piramida Plaza 3cü mərtənə

 Money is what makes the world go round, or so they say. Without it you can’t do anything, without it you can’t be anyone of importance – or can you? If we lost all our money overnight some people would not be able to live their lives. We put money before our own life, families, friends, and the very people that depended on us. Let us discuss material and spiritual approach to life.

Geri xəbərlər

Cavab vermək